Illustration

Storyboard för reklamfilmer.
Det har blivit många genom åren.

Denna bild ingår i ett storyboard för Bond Street Film.


Tillsammans med Jan Wahlman gjorde jag kartor över Norra och Södra Djurgården som är placerade utomhus på flera platser. Vi har även gjort kartor för Waxholm och Fjäderholmarna.

Bilden gjordes i akvarell och utan photoshop till hjälp.


Illustration för Diabetolognytt. Figurerna skulle beskriva livsresans olika skeden för en diabetiker.


Akvarell för Astrid Lindgrens Näs.
De fyra akvarellerna jag gjorde skulle visa hur trädgården skulle se ut efter utbyggnaden och förändringarna i trädgården.


Förmänskligade växter och djur för Astrid Lindgrens Näs.


Ikoner åt läkemedelsföretaget Boule Diagnostics

Ikonerna skulle symbolisera: mod, kundorientering, innovation, kvalitet, resultatinriktat, samarbete.
Fundera på vilken ikon som hör till vad.


Grafik till mobilapp.


Ibland gör jag julkort åt företag.

Det här julkortet gjorde jag till it-företaget Astando efter deras önskemål. Kopplingen skulle vara till applikationen ”Tyck till” för Stockholms Stad, som dom jobbade med då.


Illustration för att beskriva naturens roll i barns lekar och upptäckslust och vikten av naturnära boenden.


Här är en del av en grafisk profil åt en trädgårdsmästare.

Då hade hon sin bas i Andalusien därav silhuetterna av oliv, fikon och druvor.