Södra Öland

Publicerat

Vadare nedanför Schäfferiängarna och fåglar i lundarna innanför.

Stenskvätta, tornfalkar, grå flugsnappare, törnskata, småspov, gluttsnäppa och kärrsnäppa, skärfläcka

_Y6A7288
_Y6A7308
_Y6A7346
_Y6A6663
_Y6A7338
_Y6A6709
_Y6A6799
_Y6A6744
_Y6A6825
_Y6A6969
_Y6A7074
_Y6A6868
_Y6A7185
_Y6A6849
_Y6A6990