Midsommar i fjällen

Publicerat

Grönbena, fjällabb, morkulla, smalnäbbad simsnäppa, m.fl. i Härjedalsfjällen.

Grönbena vid Ljusnan
Morkullan tar sin kvällsrutt
Morkulla
Småspoven på Flatruet
Ljungpipare
Fjällabben håller utkik
Fjällabb
Smalnäbbad simsnäppa i fjällsjön
Fjällpiparen trycker
Grå flugsnappare
Gök
Gulärla