Vår i Vargmossarna

Publicerat

Storlom, havsörn och kronhjort m.m.

Storlommen häckar i Trönsjön.
Ett havsörnspar har sitt revir i området.
Kronhjort
Mindre korsnäbb