Bullerö

Publicerat

Sommarfåglar i naturreservatet Bullerö söder om Nämndö.

Ejder

Småspov

Hussvala

Svärta

Ladusvala

Ung stenskvätta

Rödbena