Keramik

Den mesta keramiken du ser här är lergods. Och är antingen målad med underglasyr, engob eller glaserad för att få färg.

Rakubränd
Rakubränd
Till 5-åring
Tiger i lergods målad med underglasyr.
Gjord i stengods och målad med engob.
Raku-tapir
Beställning från 9-åring
Stengods som är målad med underglasyr.
Stengods med transparent glasyr.
Porslinslera
Glasersade stengodsvaser.
Stengods
Raku
Raku
Raku