Illustration


Illustration till kartor över Norra och Södra Djurgården som är placerade utomhus på flera platser.

Jag har även även illustrerat kartor för Beckholmen, Waxholm och Fjäderholmarna.


Karta för Beckholmen.


Illustrationer för glasfönster för Ryygaards internationella skola utanför Köpenhamn


Illustration för Diabetolognytt. Figurerna skulle beskriva livsresans olika skeden för en diabetiker.


Förmänskligade växter och djur för Astrid Lindgrens Näs.


Akvarell för Astrid Lindgrens Näs.
De fyra akvarellerna jag gjorde skulle visa hur trädgården skulle se ut efter utbyggnaden och förändringarna i trädgården.


Porträtt av personal för husläkarmottagning baserade på foton jag tagit.


Ikoner åt läkemedelsföretaget Boule Diagnostics

Ikonerna skulle symbolisera: mod, kundorientering, innovation, kvalitet, resultatinriktat, samarbete.


Storyboard för reklamfilmer.
Det har blivit många genom åren.

Denna bild ingår i ett storyboard för Bond Street Film.


Illustration för att beskriva naturens roll i barns lekar och upptäckslust och vikten av naturnära boenden. För Högskolan i Gävle


Logotype för en trädgårdsmästare.


Julkort

Det här julkortet gjorde jag till it-företaget Astando efter deras önskemål. Kopplingen skulle vara till applikationen ”Tyck till” för Stockholms Stad, som dom jobbade med då.


Grafik till mobilapp.