Turkey Vulture

En vanlig syn runt San Fransisco är denna gam.

Publicerat

Rådjur på Gärdet

Tidig morgon på Gärdet hoppade den vackra bocken över gräsytorna.

Publicerat