Södra Öland – Augusti

Publicerat

Gluttsnäppa, vigg och storskarv m.fl.

Gluttsnäppa
Skarvflocken lyfter
Vigg
Storskrakar och skarv
Torneglare